Tin tức & sự kiện

19/01/2023

AMP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/12/2022

AMP: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

21/10/2022

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

20/10/2022

AMP: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

17/10/2022

AMP: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

06/09/2022

AMP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

07/07/2022

AMP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/06/2022

AMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/06/2022

AMP đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 31%, bám sát kế hoạch thoái vốn của Bộ Quốc phòng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên, CTCP Armephaco (UPCoM: AMP) lên kế hoạch năm 2022 với chỉ tiêu doanh thu đạt 1,380 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 8 tỷ đồng.

15/06/2022

AMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/06/2022

AMP: Quyết định thôi chức vụ Kế Toán Trưởng đối với Ông Đào Ngọc Thạch

10/06/2022

AMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/06/2022

AMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/05/2022

AMP: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

16/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMP của CTCP Armephaco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Armephaco
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và các vấn đề khác

06/05/2022

AMP: Báo cáo tài chính năm 2021

06/05/2022

AMP: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

26/04/2022

AMP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

AMP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

22/04/2022

AMP: Bổ nhiệm Bà Đặng Thị Tú Anh giữ vị trí Kiểm Soát Viên thay Ông Đinh Như Thủy từ 15/04/2022