Tin tức & sự kiện

06/09/2022

AMP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

07/07/2022

AMP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/06/2022

AMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/06/2022

AMP đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 31%, bám sát kế hoạch thoái vốn của Bộ Quốc phòng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên, CTCP Armephaco (UPCoM: AMP) lên kế hoạch năm 2022 với chỉ tiêu doanh thu đạt 1,380 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 8 tỷ đồng.

15/06/2022

AMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/06/2022

AMP: Thay đổi nhân sự

10/06/2022

AMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/06/2022

AMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/05/2022

AMP: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

16/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMP của CTCP Armephaco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Armephaco
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thông qua báo cáo tài chính năm 2021 và các vấn đề khác

06/05/2022

AMP: Báo cáo tài chính năm 2021

06/05/2022

AMP: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

26/04/2022

AMP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

AMP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

22/04/2022

AMP: Thay đổi nhân sự

20/04/2022

AMP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/04/2022

AMP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

13/01/2022

13 triệu cp AMP bị hạn chế giao dịch từ ngày 13/01

Ngày 12/01, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra thông báo về việc cổ phiếu của CTCP Armephaco (UPCoM: AMP) sẽ chỉ được giao dịch trên sàn UPCoM vào thứ 6 hàng tuần kể từ ngày 13/01/2022.

13/01/2022

AMP: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

10/01/2022

Cổ phiếu AMP sẽ bị tạm dừng giao dịch trong 3 ngày

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ phiếu AMP của CTCP Armephaco (UPCoM: AMP) sẽ bị tạm dừng giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 10-12/01/2022 (3 phiên giao dịch).