DNSE Detail Stock AMP

UPCOM: CTCP Armephaco

Phân phối máy móc, thiết bị và vật tư

logo

AMP

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

AMP

0.00%

20/05/2024

An Bảo - Nhà thầu xây dựng bệnh viện quốc tế ở Huế trúng 35/43 gói thầu

AMP

0.00%

09/04/2024

An Bảo - Nhà thầu xây dựng bệnh viện quốc tế ở Huế trúng 35/43 gói thầu

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/1

AMP

+8.73%

DXS

+0.39%

+6

04/01/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/1

Công ty Armephaco (AMP) bị phạt hơn 90 triệu đồng do sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán

AMP

0.00%

31/12/2023

Công ty Armephaco (AMP) bị phạt hơn 90 triệu đồng do sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Traphaco bị phạt do không đảm bảo cơ cấu hội đồng quản trị

AMP

0.00%

TFC

+2.67%

31/12/2023

Traphaco bị phạt do không đảm bảo cơ cấu hội đồng quản trị

UB Chứng khoán xử phạt Công ty cổ phần Đại Nam và Armephaco

AMP

0.00%

29/12/2023

UB Chứng khoán xử phạt Công ty cổ phần Đại Nam và Armephaco

Ủy ban chứng khoán xử phạt công ty Đại Nam

AMP

0.00%

HNX

29/12/2023

Ủy ban chứng khoán xử phạt công ty Đại Nam

Hai công ty Armephaco và Đại Nam bị phạt do vi phạm công bố thông tin

AMP

0.00%

29/12/2023

Hai công ty Armephaco và Đại Nam bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Không công bố tình hình thanh toán, lãi gốc trái phiếu, Công ty Đại Nam bị phạt tiền

AMP

0.00%

29/12/2023

Không công bố tình hình thanh toán, lãi gốc trái phiếu, Công ty Đại Nam bị phạt tiền

Vi phạm công bố thông tin, công ty dược Armephaco (AMP) bị phạt nặng

AMP

0.00%

29/12/2023

Vi phạm công bố thông tin, công ty dược Armephaco (AMP) bị phạt nặng

Phạt Công ty Armephaco và Công ty Đại Nam vì vi phạm chứng khoán

AMP

0.00%

28/12/2023

Phạt Công ty Armephaco và Công ty Đại Nam vì vi phạm chứng khoán

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

AMP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

AMP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

AMP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

AMP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ Bất thường năm 2023

AMP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

AMP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

AMP

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 (bất thành)

AMP

0.00%

09/11/2023

AMP: Đơn xin từ nhiệm

AMP

0.00%

21/08/2023