Tin tức & sự kiện

05/01/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 5/1

31/12/2023

Công ty Armephaco (AMP) bị phạt hơn 90 triệu đồng do sai phạm trong lĩnh vực chứng khoán

31/12/2023

Traphaco bị phạt do không đảm bảo cơ cấu hội đồng quản trị

29/12/2023

UB Chứng khoán xử phạt Công ty cổ phần Đại Nam và Armephaco

29/12/2023

Ủy ban chứng khoán xử phạt công ty Đại Nam

29/12/2023

Hai công ty Armephaco và Đại Nam bị phạt do vi phạm công bố thông tin

29/12/2023

Không công bố tình hình thanh toán, lãi gốc trái phiếu, Công ty Đại Nam bị phạt tiền

29/12/2023

Vi phạm công bố thông tin, công ty dược Armephaco (AMP) bị phạt nặng

28/12/2023

Phạt Công ty Armephaco và Công ty Đại Nam vì vi phạm chứng khoán

21/08/2023

AMP: Đơn xin từ nhiệm

01/08/2023

AMP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

29/06/2023

AMP: Thay đổi nhân sự

28/06/2023

AMP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/06/2023

AMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/06/2023

AMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2023

AMP: Báo cáo tài chính quý 1/2023

08/06/2023

AMP: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

02/06/2023

AMP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/05/2023

AMP: Báo cáo thường niên 2022

12/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMP của CTCP Armephaco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2023, thời gian cụ thể Công ty sẽ có thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Armephaco
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, thông qua báo cáo tài chính năm 2022 và các vấn đề khác.