Tin tức & sự kiện

07/09/2022

AST: Bổ sung nội dung tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và BC tình hình quản trị 6 tháng năm 2022

06/09/2022

AST: Lưu ý công ty về khả năng hủy niêm yết

06/09/2022

AST: Thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu

30/08/2022

AST: Giải trình biến động KQKD 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

24/08/2022

Doanh nghiệp hàng không hồi phục sau cơn bạo bệnh

Hình ảnh sân bay đông đúc trở lại những ngày gần đây cho thấy ngành hàng không đã hồi phục trở lại sau giai đoạn dịch bệnh, đồng thời vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng hơn trong tương lai.

28/07/2022

AST: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

28/07/2022

AST: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

AST: Giải trình,báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

15/07/2022

AST: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

05/07/2022

AST: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

02/07/2022

AST: Thông báo CTCP Dịch vụ Hà Linh trở thành công ty con của AST

28/06/2022

IR Awards 2022: Ngân hàng, bán lẻ và chứng khoán là các ngành công bố thông tin tốt nhất thị trường

Ngân hàng là ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 cao nhất thị trường. Cụ thể, ngành này có 13/19 Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022, tương đương tỷ lệ hơn 68.4%. Công nghệ thông tin, bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản và bán buôn là những ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 dưới 50%.

27/06/2022

AST: Thông báo thay đổi nhân sự lãnh đạo, quản lý công ty

27/06/2022

AST: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

27/06/2022

AST: Điều lệ và các quy chế của công ty

25/06/2022

AST: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt và tổ chức thực hiện các Hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT

25/06/2022

AST: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027

25/06/2022

AST: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt cơ cấu và kết quả bầu các chức danh HĐQT nhiệm kỳ 2022 -2027

25/06/2022

AST: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 -2027

25/06/2022

AST: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022