DNSE Detail Stock AST

HOSE: CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco

Cửa hàng chuyên dụng

logo

AST

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,979 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

125 tỷ

Doanh thu

1,176 tỷ

23.42%

2,771.21

0

0.21

19.51%

30.11%

24.05%

59.28%

5.37%

-

2.38%

12.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long

51%

PENM IV Germany GmbH & Co.KG

17.64%

Stic Pan-Asia 4th Industry Growth Private Equity Fund

10%

Khác

21.36%

Tin tức & Sự kiện