Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 ATS - Một năm tăng trưởng đột phá.

18/01/2023

ATS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

16/01/2023

ATS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

ATS: CBTT Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

05/01/2023

ATS: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và Giấy xác nhận về việc chi nhánh đăng ký tạm ngừng kinh doanh

21/12/2022

ATS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

ATS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

15/08/2022

ATS: Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính bán niên 2022

15/08/2022

ATS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

ATS: Giải trình chênh lệch BCTC bán niên 2022

28/07/2022

ATS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

ATS: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại mức 50%

21/07/2022

ATS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

ATS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/06/2022

ATS: Thông báo về việc đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH kiểm toán TTP.

27/06/2022

ATS: Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Bá Nguyên và Ông Nguyễn Công Lãi

27/06/2022

ATS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

ATS: Công bố thông tin quyết định của Chi cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính

15/06/2022

ATS: CBTT QĐ của Chi cục Thuế V/v xử phạt vi phạm hành chính

03/06/2022

ATS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông