Tin tức & sự kiện

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

15/08/2022

BAX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

BAX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

BAX: Thay đổi nhân sự

20/07/2022

BAX: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

16/06/2022

BAX: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022.

26/05/2022

BAX: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

09/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 5,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAX của CTCP Thống Nhất như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 11/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Thống Nhất, đường số 2A KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 11/08/2022 và xuất trình CMND, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/05/2022

Cổ tức tuần 09-13/05: Cao nhất đến 100%

Có 25 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 09-13/05. Tỷ lệ cao nhất đến 100%.

26/04/2022

BAX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/04/2022

BAX: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

BAX: Công ty Cổ phần Thống Nhất đã thông qua việc chi cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

01/04/2022

BAX thông qua kế hoạch lãi sau thuế đi lùi cho năm 2022

Tại ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào sáng ngày 31/03, CTCP Thống Nhất (HNX: BAX) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mức lợi nhuận dự báo giảm gần 18% so với năm trước.

11/03/2022

BAX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/03/2022

BAX: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

10/03/2022

Chủ khu công nghiệp Bàu Xéo dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 50%

Năm 2022, CTCP Thống Nhất (HNX: BAX) đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế gần 50 tỷ đồng, giảm 18% so với thực hiện trong 2021. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 50%.

10/03/2022

BAX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/03/2022

BAX: Thông báo về thay đồi ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BAX của CTCP Thống Nhất như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến 8 giờ 30, ngày 08/04/2022 (thứ 6)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
+ Báo cáo các hoạt động quản trị doanh nghiệp của HĐQT;
+ Báo cáo thẩm định của BKS về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Tờ trình báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.