Tin tức & sự kiện

28/09/2022

BCE: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

28/09/2022

BCE: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

27/09/2022

BCE: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm và bãi nhiệm người nội bộ

30/08/2022

BCE: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

25/08/2022

BCE: Bổ sung thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

19/08/2022

BCE: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

10/08/2022

BCE: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với người có liên quan

29/07/2022

BCE: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

27/07/2022

BCE: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

08/07/2022

BCE: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

26/05/2022

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản nhà ở có quý đi lùi thứ 2 liên tiếp

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạn chế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở trong quý 1/2022 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Đây là quý thứ 2 liên tiếp kết quả chung của ngành đi lùi so với cùng kỳ.

09/05/2022

BCE: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

06/05/2022

BCE: Ông Nguyễn Kim Tiên thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực từ 06/05/2022

29/04/2022

BCE: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

28/04/2022

BCE: Giải trình chênh lệch LNST quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

27/04/2022

BCE: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

27/04/2022

BCE: Giải trình chênh lệch LNST quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/04/2022

BCE: Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại BCTC

18/04/2022

BCE: Báo cáo thường niên năm 2021