Tin tức & sự kiện

28/01/2023

BCTC 4/2022 BCE - Một năm đi lùi.

19/01/2023

Điều chỉnh hạch toán thu nhập khác, Becamex BCE báo lỗ 23 tỷ đồng

Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã CK: BCE)  đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 18,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gộp vỏn vẹn 337 triệu đồng. Đáng chú ý hoạt động khác báo lỗ 32,4 tỷ đồng khiến BCE lỗ ròng 23,3 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với khoản lỗ 3,4 tỷ đồng của quý 4/2021.

18/01/2023

BCE: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

18/01/2023

BCE: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

BCE: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn tháng 12/2020

18/11/2022

BCE: Bổ nhiệm Ông Lý Tấn Trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

26/10/2022

BCE: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với quý 3/2021

26/10/2022

BCE: BCTC quý 3 năm 2022

26/10/2022

BCE: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

21/10/2022

BCE: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15

17/10/2022

BCE: Thông báo thay đổi các nhân sự chủ chốt

17/10/2022

BCE: Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc

07/10/2022

BCE: Nghị quyết HĐQT thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức

28/09/2022

BCE: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

28/09/2022

BCE: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

27/09/2022

BCE: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm và bãi nhiệm người nội bộ

31/08/2022

BCE: BCTC Hợp nhất Soát xét quý 2 năm 2022

31/08/2022

BCE: BCTC Soát xét quý 2 năm 2022

30/08/2022

BCE: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

25/08/2022

BCE: Bổ sung thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021