Tin tức & sự kiện

28/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BCE - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 17,6 tỷ đồng.

26/01/2024

Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) thoát lỗ cả năm nhờ lãi quý IV/2023

25/01/2024

Becamex BCE tìm hướng khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo

04/01/2024

HOSE điểm tên 87 cổ phiếu không được cấp margin quý I/2024, có TTF, HAG, HNG, TDC, PPC, POM, ITA, HPX, SMC, DXS, HBC …

21/12/2023

87 mã chứng khoán trên HOSE không được cấp margin

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BCE - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 15,71 tỷ đồng

04/10/2023

Những mã chứng khoán nào sẽ bị cắt margin trong quý IV/2023?

04/10/2023

86 mã không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên HOSE trong quý 4/2023

29/08/2023

BCE: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

29/08/2023

BCE: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 HN tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022

25/08/2023

BCE: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC soát xét bán niên 2023 so với cùng kỳ năm trước

24/08/2023

Cổ phiếu bất động sản bay cao, thị trường hồi phục mạnh