Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 BHA - Một năm tăng trưởng đột phá.

18/10/2022

BHA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

06/09/2022

BHA: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/09/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 250 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHA của CTCP Thủy điện Bắc Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà, thôn Lùng xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hoặc chuyển khoản vào tài khoản mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký bắt đầu từ ngày 26/09/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

29/08/2022

BHA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/08/2022

BHA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng đê thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021

19/08/2022

BHA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/08/2022

BHA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 250 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHA của CTCP Thủy điện Bắc Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà, thôn Lùng xá, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hoặc chuyển khoản vào tài khoản mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký từ ngày 31/08/2022 (vào các ngày làm việc trong tuần).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

16/08/2022

BHA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/08/2022

BHA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021

02/08/2022

BHA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2022

BHA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

BHA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

BHA: Công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Thái - Phó Tổng giám đốc Công ty

29/06/2022

BHA: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán

21/06/2022

BHA: Thông báo thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà tại Hà Nội

01/06/2022

BHA: Điều lệ Công ty

01/05/2022

BHA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

BHA: Báo cáo tài chính quý 1/2022