Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BHA - Lợi nhuận quý 4 gấp 6,6 lần so với cùng kỳ, đạt 29,33 tỷ đồng.

23/11/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền 350 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền 350 đồng/CP

09/11/2023

Nhiều doanh nghiệp điện lỗ nặng sau thuế trong quý 3 năm 2023

22/10/2023

Thủy điện Bắc Hà (BHA) báo lãi giảm 46%, vẫn vượt xa kế hoạch được giao

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BHA - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 93,23 tỷ đồng, giảm 13,09% so với cùng kỳ.

03/10/2023

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 350 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHA của CTCP Thủy điện Bắc Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 13/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Thuỷ điện Bắc Hà, thôn Lùng xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hoặc chuyển khoản vào tài khoản mà người sở hữu cổ phần đã đăng ký.

02/10/2023

BHA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/09/2023

BHA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022

26/09/2023

BHA: Nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông Công ty đợt 1 năm 2022

25/09/2023

BHA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022

15/08/2023

BHA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

02/08/2023

BHA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/07/2023

BHA: Thay đổi nhân sự

30/07/2023

Thủy điện chính thức hết giai đoạn thuận lợi, nhường chỗ nguồn điện khác: Lợi nhuận loạt DN giảm 2 chữ số trong quý 2/2023, có một điểm sáng duy nhất

20/07/2023

BHA: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 BHA - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 2,23 tỷ đồng, giảm 94,68% so với cùng kỳ.

19/06/2023

BHA: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán

15/06/2023

BHA: Giải trình nguyên nhân LNST quý 1/2023 bị lỗ

06/05/2023

Quý 1 tiếp tục lỗ, Tổng Công ty LICOGI giải trình ra sao?

BCTC quý 1/2023, Tổng Công ty LICOGI - CTCP (UPCoM: LIC) báo lỗ 23 tỷ đồng, do doanh thu hoạt động tài chính của công ty mẹ giảm cùng lợi nhuận từ họat động đầu tư vào công ty liên danh, liên kết giảm so với cùng kỳ năm 2022.

05/05/2023

BHA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023