Tin tức & sự kiện

03/02/2023

BIG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/02/2023

BIG: CTCP Huy Hoàng Holding - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bầu - đã mua 350,000 CP

03/02/2023

BIG: Võ Phi Nhật Huy - Chủ tịch HĐQT, Chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bầu - đã bán 800,000 CP

31/01/2023

Cổ phiếu trụ dẫn dắt, VN-Index ngược dòng tăng điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngược dòng khá ngoạn mục trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1. Thanh khoản trên HoSE gần như đi ngang so với phiên trước với tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt 13.601 tỷ đồng; trong đó giá trị khớp lệnh đạt 11.735 tỷ đồng. Lực bán của nhà đầu tư ngoại "xả" mạnh VNM, ST8 trong khi mua ròng HPG, SSI.

31/01/2023

BIG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

BIG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/01/2023

BIG: Công ty cổ phần Đầu tư HVA không còn là cổ đông lớn

04/01/2023

BIG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư tài chính MYA Capital

04/01/2023

BIG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Đầu tư HVA

04/01/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 lần 1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BIG của CTCP Big Invest Group như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 05/02/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại số 94 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
          - Nội dung họp: + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

28/12/2022

BIG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

21/12/2022

BIG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

19/12/2022

BIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/12/2022

BIG: Thay đổi nhân sự

07/12/2022

BIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/11/2022

BIG: Võ Phi Nhật Huy - Ủy viên HĐQT, Chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bầu - đã bán 600,000 CP

29/11/2022

BIG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Đầu tư HVA

23/11/2022

BIG: Võ Phi Nhật Huy - Ủy viên HĐQT, Chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bầu - đăng ký bán 600,000 CP

11/11/2022

BIG: Võ Phi Nhật Huy - Ủy viên HĐQT, Chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bầu - đã mua 66,000 CP

25/10/2022

BIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị