Tin tức & sự kiện

22/09/2022

BIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/09/2022

BIG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

16/09/2022

BIG: Thay đổi nhân sự

06/09/2022

BIG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/08/2022

BIG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/08/2022

BIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BIG của CTCP Big Invest Group như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 19/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua việc đầu tư tài sản có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

15/08/2022

BIG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

11/08/2022

Big Invest Group sắp tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022: Muốn thâu tóm nhiều bất động sản

Công ty Cổ phần Big Invest Group (UPCoM: BIG) vừa có thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022. Nội dung họp là xin ý kiến cổ đông về mua thêm các tòa nhà cho thuê ở các vị trí vàng tại TP Lào Cai và TP.HCM nhằm gia tăng khối tài sản và nguồn thu nhập từ cho thuê bất động sản cho các cổ đông.

10/08/2022

BIG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022

10/08/2022

BIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/08/2022

BIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/07/2022

BIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/07/2022

BIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/07/2022

BIG: Võ Phi Nhật Huy - Ủy viên HĐQT, Chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bầu - đã mua 250,000 CP

08/07/2022

BIG: Võ Phi Nhật Quang - người có liên quan đến Chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bầu; Ủy viên HĐQT - đã bán 250,000 CP

29/06/2022

BIG: Võ Phi Nhật Quang - người có liên quan đến Chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bầu; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 250,000 CP

29/06/2022

BIG: Võ Phi Nhật Huy - Ủy viên HĐQT, Chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bầu - đăng ký mua 250,000 CP

29/06/2022

BIG: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

29/06/2022

BIG: Bà Trần Thị Mưa Thao là người được ủy quyền công bố thông tin thay Ông Đặng Khánh Hùng từ 22/06/2022