Tin tức & sự kiện

22/09/2022

BLI: Thay đổi nhân sự

22/09/2022

BLI: Thay đổi nhân sự

06/09/2022

Gánh nặng chi phí kéo lùi lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Phần lớn hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều gặp bất lợi vì chi phí “leo thang” trong quý 2 khiến lợi nhuận giật lùi đáng kể.

30/08/2022

BLI: Thay đổi nhân sự

29/08/2022

BLI: Thay đổi nhân sự

18/08/2022

BLI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

BLI: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Bảo Long Đông Phương

15/08/2022

BLI: Thay đổi người công bố thông tin

03/08/2022

BLI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

Bảo hiểm Bảo Long lỗ ròng gần 52 tỷ đồng trong quý 2

Do chi phí bồi thường bảo hiểm tăng cao, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) lỗ ròng gần 52 tỷ đồng trong quý 2 năm nay.

21/07/2022

BLI: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

27/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,203 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLI của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12,03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.203 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 28/07/2022 và xuất trình các giấy tờ theo yêu cầu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

23/06/2022

BLI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/06/2022

BLI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/06/2022

BLI: Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty thành viên

01/06/2022

BLI: Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty thành viên

23/05/2022

BLI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/05/2022

Lợi nhuận ngành bảo hiểm phi nhân thọ phân hóa trong quý 1

Bức tranh kinh doanh chung của ngành bảo hiểm phi nhân thọ trong quý đầu năm 2022 khá tươi sáng nhưng xen lẫn đâu đó là không ít gam màu tối.

12/05/2022

Bảo hiểm Bảo Long vượt 102% mục tiêu lợi nhuận chỉ sau quý 1

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính đều có lợi nhuận tăng mạnh giúp Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) có lợi nhuận ròng quý đầu năm gấp 3.1 lần cùng kỳ, lên hơn 128 tỷ đồng.

29/04/2022

BLI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông