Tin tức & sự kiện

28/01/2023

BCTC 4/2022 BLI - Lợi nhuận tăng 6 % trong năm 2022.

27/01/2023

BLI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

Cổ phiếu ngành bảo hiểm “tăng sốc, giảm sâu”

Dù được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ lãi suất tăng, cổ phiếu ngành bảo hiểm vẫn không thể thoát được “vòng xoáy xói mòn giá trị” trước bóng đen bi quan quá lớn do thị trường chung tạo ra.

09/01/2023

BLI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022

09/01/2023

BLI: Thay đổi nhân sự

29/12/2022

BLI: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

19/12/2022

BLI: Thay đổi nhân sự

19/12/2022

BLI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/12/2022

BLI: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Công ty Bảo hiểm Bảo Long Cà Mau

02/12/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLI của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02)
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Thứ Sáu ngày 06/01/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ

18/11/2022

BLI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (lần 02)

18/11/2022

Quý buồn của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Phần lớn lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều “phai màu” trong quý 3 năm nay khi gánh nặng chi phí kinh doanh bảo hiểm đã thổi bay đà tăng của doanh thu phí bảo hiểm.

15/11/2022

BLI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/10/2022

Bảo hiểm Bảo Long: Lợi nhuận 9 tháng tăng 16% nhờ đầu tư tài chính

Mặc dù hoạt động kinh doanh bảo hiểm có lãi thuần đi lùi 10% nhưng lợi nhuận của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) vẫn ghi nhận sự tăng trưởng nhờ hoạt động đầu tư tài chính.

28/10/2022

BLI: Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

22/09/2022

BLI: Bổ nhiệm Ông Mai Xuân Thảo giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

22/09/2022

BLI: Bổ nhiệm Ông Mai Hồng Việt giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh

06/09/2022

Gánh nặng chi phí kéo lùi lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Phần lớn hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều gặp bất lợi vì chi phí “leo thang” trong quý 2 khiến lợi nhuận giật lùi đáng kể.

30/08/2022

BLI: Ông Nguyễn Thành Long là người đại diện theo pháp luật của Công ty

29/08/2022

BLI: Bà Lê Thị Ngọc Hương thôi giữ chức Tổng Giám Đốc