DNSE Detail Stock BLI
BLI

Bảo Hiểm Bảo Long

UPCOM: Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

24/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

24/02/2024

Tổng quan

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long hoạt động trong lĩnh vực:

Kinh doanh bảo hiểm:
- Bảo hiểm tài sản kỹ thuật
- Bảo hiểm hàng hóa, tàu thuyền
- Bảo hiểm sức khỏe, con người
- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
- ....
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Bảo Hiểm Bảo Long

Giá hiện tại

1,482

0

0

-

0.72

-

0

0.77%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thành Long

Tổng giám đốc

Phan Quốc Dũng

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long hoạt động trong lĩnh vực:

Kinh doanh bảo hiểm:
- Bảo hiểm tài sản kỹ thuật
- Bảo hiểm hàng hóa, tàu thuyền
- Bảo hiểm sức khỏe, con người
- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
- ....

Lịch sử phát triển:

- Ngày 11/07/1995: Tiền thân là CTCP Bảo hiểm Nhà Rồng, được thành lập và chính thức đi vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

- Ngày 14/05/2012: Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 05/GPĐC16/KDBH chấp thuận việc đổi tên CTCP Bảo hiểm Nhà Rồng thành TCT Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long).

- Ngày 16/11/2015: Cổ phiếu Công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch lần đầu trên UPCoM với mã chứng khoán là BLI.

- Ngày 11/12/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của BLI trên UPCoM giá đóng cửa cuối phiên là 10,800 đồng/CP.

- Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. .

- Ngày 07/04/2017: Tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

7.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của BLI dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 7.0 năm)


Ban giám đốc

8.1 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của BLI dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 8.1 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 88.31% công ty.