Tin tức & sự kiện

31/01/2023

BMF: Điều chỉnh, cập nhật thông báo chào bán ra công chúng

31/01/2023

BMF: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 31/1

Tin doanh nghiệp GEX -  Tập đoàn GELEX  - Kết thúc năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất đạt 32.090 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2021 và đạt 89% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 đạt 2.093 tỷ đồng, tăng 2% so với 2021 và đạt 80% kế hoạch năm 2022 mà Tập đoàn đặt ra. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông POM -  CTCP Thép Pomina  - Bà Đỗ Thị Nguyệt, chị ông Đỗ Tiến Sĩ – Chủ tịch HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 4,58 triệu cổ phiếu POM sở hữu, tỷ lệ 1,64%.

19/01/2023

BMF: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng TMCP xuất khẩu Việt Nam (Eximbank) - Chi nhánh Đồng Nai

30/12/2022

Tạm dừng đấu giá cổ phần BMF do Petrolimex nắm giữ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc tạm dừng tổ chức đấu giá cổ phần của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (UPCoM: BMF) do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, HOSE: PLX) nắm giữ, với lý do để Petrolimex rà soát, sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

09/12/2022

BMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/12/2022

BMF: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

02/12/2022

BMF: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chào bán 443,500 cổ phiếu BMF thông qua đấu giá công khai

01/12/2022

PetroVietnam đấu giá 10.6% vốn của BMF, khởi điểm 36,600 đồng/cp

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PetroVietnam) sẽ bán đấu giá 443,500 cổ phần của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (UPCoM: BMF). Số cổ phần này tương đương 10.6% vốn điều lệ của BMF.

07/11/2022

BMF: KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2022

03/11/2022

BMF: Nghị quyết mua tài sản gắn liền trên đất và thành lập cửa hàng xăng dầu Suối Nho - Chi nhánh Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai

17/10/2022

BMF: Thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

03/10/2022

BMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2022

BMF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

01/08/2022

BMF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/07/2022

BMF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

BMF: Nghị quyết thành lập cửa hàng xăng dầu Định Quán

18/07/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMF của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hang TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV - chi nhánh Nam Đồng Nai.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2022. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông.
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của CTCP Vật Liệu xây Dựng Và Chất Đốt Đồng Nai.

06/07/2022

BMF: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/06/2022

BMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị