Tin tức & sự kiện

21/01/2024

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Một "tân binh" trên sàn chứng khoán bất ngờ tăng 142%

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BMV - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,67 tỷ đồng.

26/10/2023

Trả cổ tức năm bằng tiền 27 đồng/CP

Trả cổ tức năm bằng tiền 27 đồng/CP

23/10/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 23 - 27/10

21/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BMV - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,01 tỷ đồng, giảm 98,68% so với cùng kỳ.

18/10/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp, đáng chú ý VPB, PVS, TVN

10/08/2023

BMV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 BMV - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 1,41 tỷ đồng.

20/07/2023

BMV: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/06/2023

BMV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 BMV - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 1,14 tỷ đồng tăng 5,26% so với cùng kỳ.

05/05/2023

BMV: Thay đổi nhân sự

05/05/2023

BMV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/04/2023

BMV: Báo cáo tài chính quý 1/2023

20/03/2023

BMV: Báo cáo thường niên 2022

06/03/2023

BCTC 2022 BMV - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

03/03/2023

BMV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán năm 2022

02/03/2023

BMV: Báo cáo tài chính năm 2022

02/03/2023

BMV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

01/03/2023

Chi phí đầu vào gây sức ép lên biên lợi nhuận doanh nghiệp thực phẩm đóng gói

Năm 2022, không ít doanh nghiệp thực phẩm đóng gói có biên lợi nhuận “cài số lùi” dưới áp lực lạm phát.