DNSE Detail Stock BMV

UPCOM: CTCP Bột mỳ Vinafood 1

Thực phẩm đóng gói sẵn

logo

BMV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

293 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.35 tỷ

Doanh thu

651 tỷ

25.16%

97.27

0

-0.65

-92.90%

0.95%

0.52%

5.59%

59.88%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

97.78%

Khác

2.22%

Tin tức & Sự kiện