Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BNA: Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung 4,999,866 cổ phiếu

31/01/2023

BNA: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

31/01/2023

BNA: Báo cáo tài chính quý 4/2022

31/01/2023

BNA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

BNA: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

30/01/2023

BNA: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc Miền Nam (Công ty con của BNA) mua 51% vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Thành Nam

19/01/2023

BNA: Quyết định xử phạt hành chính về thuế số 2055/QĐ-CTHN-TTKT10-XPVPHC ngày 16/01/2023.

13/01/2023

BNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/01/2023

BNA: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thay cho Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

11/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 11/1

Tin doanh nghiệp PET -  Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí  - Ngày 18/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 19/1. Với vốn điều lệ hơn 942,75 tỷ đồng, PVTrans Pacific sẽ niêm yết hơn 94,27 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE. HPX -  CTCP Đầu tư Hải Phát  - Bà Bùi Thị Hải Yến, chị dâu thành viên HĐQT đã mua vào 20.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0 cổ phiếu lên 20.000 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện từ ngày 2/12/2022 đến ngày 13/12/2022.

11/01/2023

BNA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/01/2023

BNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/01/2023

BNA: Sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

29/12/2022

BNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/12/2022

BNA: Công văn số 8390/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của BNA

14/12/2022

BNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/12/2022

BNA: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022

06/12/2022

BNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/12/2022

BNA: Thay đổi nhân sự

29/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BNA của CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc bắt đầu từ ngày 23/12/2022 và xuất trình giấy tờ pháp lý cá nhân khi thực hiện thủ tục.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (Người sở hữu 04 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới)
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.999.997 cổ phiếu
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền sở hữu 175 cổ phiếu thì số cổ phiếu cổ đông A nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là: 175 * 1: 4 = 43,75 cổ phiếu. Theo phương án làm thì số cổ phiếu cổ đông A thực nhận là 43 cổ phiếu.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc và xuất trình giấy tờ pháp lý cá nhân khi thực hiện thủ tục.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.