DNSE Detail Stock BNA

HNX: CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

BNA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

error

Hệ thống đang gặp sự cố, vui lòng thử lại sau ít phút

Hồ sơ doanh nghiệp

Khác

100.00%

Tin tức & Sự kiện