Tin tức & sự kiện

31/01/2023

BPC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

28/01/2023

BCTC 4/2022 BPC - Lợi nhuận giảm 70,97% trong năm 2022.

19/01/2023

BPC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

20/12/2022

BPC: Đỗ Trọng Tuấn - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 100,000 CP

08/12/2022

BPC: Đỗ Trọng Tuấn - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 100,000 CP

05/12/2022

BPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/11/2022

Chủ tịch HĐQT VICEM Bao bì Bỉm Sơn bị bắt tạm giam

Ông Nguyễn Văn Chảng - Chủ tịch HĐQT CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn (HNX: BPC) - hiện đang bị tạm giam do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (xảy ra trong thời gian ông Chảng công tác tại Công ty ximăng VICEM Hoàng Thạch).

16/11/2022

BPC: Công bố thông tin bất thường 24h (liên quan đến người nội bộ của Công ty bị bắt tạm giam)

20/10/2022

BPC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

10/10/2022

BPC: Bổ nhiệm Bà Lê Thị Nhung là Người phụ trách quản trị Công ty thay cho Ông Mai Viết Dũng từ 01/10/2022

31/08/2022

BPC: BCH Công đoàn Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn - Công đoàn - đã bán 60,400 CP

23/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BPC của CTCP Vicem Bao bì Bỉm sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3% (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu kể từ ngày 28/09/2022. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình căn cước công dân, trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp và căn cước công dân của người được ủy quyền.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/08/2022

BPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/08/2022

BPC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2022 giảm 83% so với cùng kỳ năm 2021

15/08/2022

BPC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

BPC: Giải trình chênh lệch LNST bán niên năm 2022 giảm 83% so với cùng kỳ năm 2021

11/08/2022

BPC: Đỗ Trọng Tuấn - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 50,000 CP

10/08/2022

BPC: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

10/08/2022

BPC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

28/07/2022

BPC: Đỗ Trọng Tuấn - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 50,000 CP