Tin tức & sự kiện

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BPC - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 1,13 tỷ đồng.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BPC - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt 0,95 tỷ đồng.

29/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BPC của CTCP Vicem Bao bì Bỉm sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 2% (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu kể từ ngày 09/10/2023. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình căn cước công dân, trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp và căn cước công dân của người được ủy quyền.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

28/08/2023

BPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/08/2023

BPC: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2022

11/08/2023

BPC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đỗ Trọng Tuấn

09/08/2023

BPC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

09/08/2023

BPC: Giải trình chênh lệch LNST bán niên năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm 2022

31/07/2023

BPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2023

BPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

BPC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 BPC - Lợi nhuận Quý 2 gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 0,97 tỷ đồng.

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

15/06/2023

BPC: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2023

17/05/2023

Liệu có kịch bản vỡ nợ với nước Mỹ?

25/04/2023

BPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 1/2023 BPC ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,32 tỷ đồng quý I.

17/04/2023

BPC: Báo cáo tài chính quý 1/2023