Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BSA: Phạm Quốc Thái - Thành viên BKS - đăng ký bán 90,000 CP

27/01/2023

BCTC 4/2022 BSA - Một năm tăng trưởng đột phá.

19/01/2023

BSA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/12/2022

BSA: Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền.

05/12/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 288.4 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSA của CTCP Thủy điện Buôn Đôn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,884%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 288,4 đồng). Số tiền cổ tức mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ bị hủy bỏ
          - Thời gian thực hiện: 26/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định) bắt đầu từ ngày 26/12/2022, xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp người sở hữu đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, cổ tức sẽ được Công ty chuyển vào tài khoản của người sở hữu.

29/11/2022

Giao dịch bổ sung - 2,520,623 CP

22/11/2022

BSA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

22/11/2022

BSA: Ngày 29/11/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

22/11/2022

BSA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2021.

17/11/2022

BSA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/11/2022

BSA: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2,520,623 cổ phiếu

11/11/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,520,623 CP

07/11/2022

BSA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

25/10/2022

BSA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/10/2022

BSA: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021

20/10/2022

BSA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/10/2022

BSA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/10/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSA của CTCP Thủy điện Buôn Đôn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền phần còn lại
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 24/10/2022 đến hết ngày 03/11/2022
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn: Tầng 7 Khách sạn Biệt Điện, số 01 đường Ngô Quyền, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

07/10/2022

BSA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

03/10/2022

BSA: Nghị quyết Hội đồng quản trị