Tin tức & sự kiện

22/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BSA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 51,88 tỷ đồng.

28/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/11

21/11/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 980.3 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 980.3 đồng/CP

19/11/2023

Hơn 19 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tiền mặt

19/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 20-27/11

06/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp, tâm điểm BMP, MFS, CAV

06/11/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/11

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BSA - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 40,86 tỷ đồng, giảm 41,91% so với cùng kỳ.

09/10/2023

BSA: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung lần 6

09/10/2023

BSA: Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/10/2023

BSA: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

02/10/2023

BSA: CBTT Bản sửa đổi điều lệ tháng 09 năm 2023

29/09/2023

BSA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/09/2023

BSA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/09/2023

BSA: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

21/09/2023

BSA: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

16/09/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSA của CTCP Thủy điện Buôn Đôn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
+ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông trước ngày 15/12/2023.
+ Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 là 65.540.346.000 đồng theo Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông trên vốn điều lệ mới sau khi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu 2%.
          - Nội dung xin ý kiến: + Số tiền cổ tức chi trả cho mỗi cổ đông được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần cổ tức lẻ không chi hết (nếu có) sẽ xin ý kiến cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua để ghi nhận vào lợi nhuận chưa phân phối.
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn: Tầng 7 Khách sạn Biệt Điện, số 01 đường Ngô Quyền, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

15/09/2023

BSA: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

15/09/2023

BSA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/09/2023

BSA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành