DNSE Detail Stock BSA
BSA

BDHC

UPCOM: CTCP Thủy điện Buôn Đôn

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/09/2022

CẬP NHẬT

27/09/2022

Tổng quan

CTCP Thủy điện Buôn Đôn hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng và quản lý điều hành Nhà máy Thủy điện Srêpôk 4A
- Sản xuất truyền tải và phân phối điện.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của BDHC

EPS

1,896

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0.28

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

1,000

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

22/09/2022

BSA: BSA_CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

12/09/2022

BSA: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021

12/09/2022

BSA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

29/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSA của CTCP Thủy điện Buôn Đôn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Số tiền cổ tức mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng.
          - Thời gian thực hiện: Ngày 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/09/2022, xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp người sở hữu đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, cổ tức sẽ được Công ty chuyển vào tài khoản của người sở hữu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:4 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 202 cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:4, tương đương 4%, cổ đông A nhận được là: 202*4/100=8,1 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được 8 cổ phiếu (0,1 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ).
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn và xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

29/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSA của CTCP Thủy điện Buôn Đôn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Số tiền cổ tức mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng.
          - Thời gian thực hiện: Ngày 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/09/2022, xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp người sở hữu đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, cổ tức sẽ được Công ty chuyển vào tài khoản của người sở hữu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:4 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 202 cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:4, tương đương 4%, cổ đông A nhận được là: 202*4/100=8,1 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được 8 cổ phiếu (0,1 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ).
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn và xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

22/08/2022

BSA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Vũ Thành Danh

Tổng giám đốc

CTCP Thủy điện Buôn Đôn hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng và quản lý điều hành Nhà máy Thủy điện Srêpôk 4A
- Sản xuất truyền tải và phân phối điện.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 20/05/2009: Công ty chính thức thành lập với vốn điều lệ là 335 tỷ đồng.

- Ngày 01/09/2017: Chính thức trở thành công ty đại chúng.

- Năm 2017: Tăng vốn điều lệ lên 380,223,820,000 đồng.

- Ngày 20/08/2018: Là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 15,300 đ/CP.

- Ngày 18/01/2019: Tăng vốn điều lệ lên 456,267,720,000 đồng.

- Ngày 26/12/2019: Tăng vốn điều lệ lên 529,269,180,000 đồng.

- Ngày 30/06/2020: Tăng vốn điều lệ lên 600,189,420,000 đồng.

- Ngày 18/10/2021: Tăng vốn điều lệ lên 630,197,230,000 đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

8.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của BSA dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 8.3 năm)


Ban giám đốc

9.2 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của BSA dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 9.2 năm)

Cổ đông lớn

Top 5 cổ đông lớn sở hữu 84.02% công ty.