Tin tức & sự kiện

30/01/2023

BSI: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

BCTC Quý 4/2022 BSI - Lợi nhuận năm 2022 giảm so với năm 2021.

18/01/2023

BSI: Giải trình chênh lệch LNST quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

18/01/2023

Doanh thu giảm ở nhiều mảng, lãi quý 4 của BSI giảm gần 80%

Trong quý 4/2022, CTCP Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC, HOSE: BSI) ghi nhận doanh thu sụt giảm ở nhiều mảng. Từ đó, lợi nhuận giảm mạnh.

01/12/2022

BSI: Thông báo bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ

21/11/2022

BSI: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung

19/11/2022

3 nhân sự Hana Securities tham gia bộ máy lãnh đạo BSI sau ĐHĐCĐ bất thường

Ngày 18/11 vừa qua, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BSI) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường với trọng tâm là việc thay đổi nhân sự trong bộ máy HĐQT cũng như Ban Kiểm soát.

18/11/2022

BSI: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT, BKS

18/11/2022

BSI: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung

18/11/2022

BSI: Biên bản, nghị quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2022

31/10/2022

BSI: Thông báo nhận được đơn từ nhiệm Thành viên BKS của Bà Lê Thị Thanh Bình

31/10/2022

BSI: Thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT độc lập của Ông Lê Đào Nguyên

31/10/2022

BSI: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

31/10/2022

BSI: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25

25/10/2022

BSI: Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

24/10/2022

Nhóm chứng khoán "cắm đầu", VND dư bán sàn hơn 19 triệu cp

Nhóm cổ phiếu chứng khoán giảm “cắm đầu” trong ngày 24/10, đáng chú ý, cổ phiếu VND đang “trắng bên mua” với dư bán sàn hơn 19 triệu cp.

20/10/2022

BSI: Giải trình biến động LNST quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/10/2022

BSI: BCTC quý 3 năm 2022

19/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo  ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam như sau:

14/10/2022

BSI: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết