Tin tức & sự kiện

26/10/2023

Hết lãi từ bất động sản, đại gia chăn nuôi bị bốc hơi 94% lợi nhuận

26/07/2023

BTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

09/05/2023

BTG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/05/2023

BTG: Thay đổi nhân sự

09/05/2023

BTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/05/2023

BTG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Quang Huy

27/04/2023

BTG: Thay đổi người công bố thông tin

21/04/2023

BCTC 2022 BTG - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 0 tỷ đồng.

14/04/2023

BTG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Quang Huy

13/04/2023

BTG: Thay đổi nhân sự

13/04/2023

BTG: Thông báo hủy bỏ giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

10/04/2023

BTG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Quang Huy

06/04/2023

BTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/03/2023

BTG: Báo cáo tài chính năm 2022

22/03/2023

BTG: Báo cáo thường niên 2022

15/03/2023

BTG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/03/2023

Tại sao Giày Thượng Đình lại đánh mất hào quang khi từng là một thương hiệu nổi tiếng trong quá khứ?

10/03/2023

BTG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

31/01/2023

BTG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Quang Huy

26/07/2022

BTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022