DNSE Detail Stock BTG
BTG

TIGIPACK

UPCOM: CTCP Bao bì Tiền Giang

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

27/01/2023

CẬP NHẬT

27/01/2023

Tổng quan

CTCP Bao bì Tiền Giang hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất bao PP, PE đóng gói gạo xuất khẩu nội địa, phân bón các loại, thức ăn gia súc, hàng thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ
- Kinh doanh cung ứng nguyên liệu, thiết bị phụ tùng, chuyển giao công nghệ ngành bao bì và kinh doanh lương thực...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TIGIPACK

Giá hiện tại

-280

0

0

-

0.04

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

26/07/2022

BTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

BTG: Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự HĐQT

29/06/2022

BTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/06/2022

BTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTG của CTCP Bao bì Tiền Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến Tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Bao Bì Tiền Giang, Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng SXKD năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022;
+ Báo cáo thẩm định tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện quỹ lương năm 2021 và dự kiến lợi nhuận, kế hoạch quỹ lương năm 2022;
+ Thông qua tờ trình thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch mức thù lao HĐQT năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua tờ trình về việc thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan;
+ Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

19/05/2022

BTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Mai Thành Công

Tổng giám đốc

CTCP Bao bì Tiền Giang hoạt động trong lĩnh vực:

- Sản xuất bao PP, PE đóng gói gạo xuất khẩu nội địa, phân bón các loại, thức ăn gia súc, hàng thủy sản, thực phẩm chế biến, hàng may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ
- Kinh doanh cung ứng nguyên liệu, thiết bị phụ tùng, chuyển giao công nghệ ngành bao bì và kinh doanh lương thực...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân CT là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc CT Lương thực Tiền Giang - TCT Lương thực Miền Nam
- Ngày 09/12/2004, CTCP Bao bì Tiền Giang được thành lập.

Thành viên Hội đồng quản trị

20.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của BTG dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 20.0 năm)


Ban giám đốc

20.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của BTG dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 20.0 năm)

Cổ đông lớn

Top 1 cổ đông lớn sở hữu 60.00% công ty.