Tin tức & sự kiện

08/12/2023

Nhà đầu tư ‘quay xe’ với cổ phiếu penny

25/07/2023

BVG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

23/06/2023

Chứng khoán tăng 4 phiên liên tiếp, cổ phiếu nào hút tiền?

21/06/2023

Lãnh đạo doanh nghiệp 'họ' FLC từ nhiệm, cổ phiếu bay màu

13/06/2023

Giá nhiều cổ phiếu tăng cao kỷ lục

08/06/2023

Áp lực chốt lời diện rộng, thanh khoản HoSE vượt mức tỷ USD

07/06/2023

Bất ngờ với sức nóng của cổ phiếu ngành điện

05/06/2023

Cổ phiếu 'vua' quay đầu, sắc đỏ bủa vây nhóm bất động sản

31/05/2023

'Mưa' cổ phiếu xây dựng, bất động sản tăng trần

05/05/2023

Sắc đỏ chiếm ưu thế, VN-Index giảm nhẹ

27/04/2023

BVG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 BVG - Lợi nhuận bứt phá gấp 11 lần so với cùng kỳ, đạt 7 tỷ đồng.

19/04/2023

BVG: Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐTN BVG năm 2023_Lần 2

10/04/2023

BVG: Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐTN BVG năm 2023_Lần 1 ngày 10/04/2023_Không đủ điều kiện tiến hành

04/04/2023

BVG: Báo cáo thường niên 2022

23/03/2023

Fed tăng lãi suất, chứng khoán Việt Nam có phản ứng?

21/03/2023

BVG: Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2023

15/03/2023

BVG: Báo cáo tài chính năm 2022

23/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BVG của CTCP Group Bắc Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: + Lần 1: Tổ chức vào ngày 10/04/2023
+ Lần 2: Tổ chức vào ngày 17/04/2023, nếu lần 1 tổ chức không thành công
+ Lần 3: Tổ chức vào ngày 24/04/2023, nếu lần 2 tổ chức không thành công
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại địa chỉ: số 1, lô F, khu công nghiệp Gia Lễ, thôn Tô Hiệu, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

22/02/2023

BVG: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023