DNSE Detail Stock BVG

UPCOM: CTCP GROUP BẮC VIỆT

Sản xuất kết cấu kim loại

logo

BVG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

21.45 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3.86 tỷ

Doanh thu

3.20 tỷ

0.07%

396.00

0

1.14

0%

6.60%

2.66%

16.13%

0%

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thành Chung

6.08%

Công ty TNHH MTV King Invest

5.28%

Ngô Văn Khoa

5.02%

Nguyễn Minh Thắng

4.61%

Khác

79.01%

Tin tức & Sự kiện