DNSE Detail Stock BWS

UPCOM: CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

BWS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,853 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

256 tỷ

Doanh thu

704 tỷ

2.78%

2,840.35

0

0.05

58.40%

23.28%

21.38%

53.90%

0.86%

50%

6.08%

17.80%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Cấp Nước Phú Mỹ

5.07%

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật D&B

1.25%

Khác

93.68%

Tin tức & Sự kiện