Tin tức & sự kiện

27/01/2023

BWS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

14/11/2022

BWS: Nguyễn Đình Hương - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 0 CP

31/10/2022

BWS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

05/10/2022

BWS: Nguyễn Đình Hương - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 20,000 CP

04/10/2022

BWS: Nguyễn Đình Hương - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 0 CP

22/09/2022

BWS: Lê Quang Thắng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 15,000 CP

14/09/2022

BWS: Lê Quang Thắng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 15,000 CP

30/08/2022

BWS: Nguyễn Đình Hương - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 20,000 CP

25/08/2022

BWS: Võ Thị Nhã - Ủy viên HĐQT - đã mua 12,000 CP

22/08/2022

BWS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

BWS: Võ Thị Nhã - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 12,000 CP

02/08/2022

BWS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

BWS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BWS của CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: - Thanh toán bằng chuyển khoản: Tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản.
- Thanh toán bằng tiền mặt: Cổ đông chưa đăng ký tài khoản, nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty, số 14 đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu, vào giờ hành chính các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần từ ngày 25/07/2022. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu hoặc người nhận ủy quyền phải xuất trình CMND, sổ chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

06/07/2022

BWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/06/2022

BWS: Nghị quyết HĐQT về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

29/06/2022

BWS: Thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền

29/06/2022

BWS: Thông báo gửi VSD về ngày ĐKCC thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền

29/06/2022

BWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

28/06/2022

BWS: Lê Thị Thanh Thủy - Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty - đã mua 172,044 CP