Tin tức & sự kiện

13/09/2022

CAG: Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 200,000 CP

22/08/2022

CAG: Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 147,800 CP

12/08/2022

CAG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC giữa niên độ đã kiểm toán năm 2022

12/08/2022

CAG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

CAG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

CAG: Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 200,000 CP

20/07/2022

CAG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

CAG: Ký Hợp đồng Kiểm toán và soát xét năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

26/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 290 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAG của CTCP Cảng An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 290 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty CP Cảng An Giang - Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ) bắt đầu từ ngày 15/06/2022 và cần mang theo giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/05/2022

CAG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/05/2022

CAG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

06/05/2022

CAG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2022

CAG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/04/2022

CAG: Báo cáo tài chính quý 1/2022

16/04/2022

CAG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAG của CTCP Cảng An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Cảng An Giang. Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết trong thư mời họp.

05/04/2022

CAG: Báo cáo thường niên 2021

29/03/2022

CAG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/03/2022

CAG: Nghị quyết Hội đồng quản trị