DNSE Detail Stock CAG

HNX: CTCP Cảng An Giang

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

CAG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

113 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-0.41 tỷ

Doanh thu

47.74 tỷ

0.13%

-29.75

0

0.29

0%

-0.28%

-0.26%

10.19%

0%

80%

2.30%

1.68%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

52.98%

Nguyễn Văn Linh

18.34%

CTCP Vận tải thủy Tân Cảng

5.8%

Cao Lương Tri

5.07%

Khác

17.81%

Tin tức & Sự kiện