Tin tức & sự kiện

29/08/2022

CAN: Công ty CP ĐHHL CBTT giải trình chênh lệch lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2022 so cùng kỳ 2021

25/08/2022

CAN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

25/08/2022

CAN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

CAN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

CAN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

CAN: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

13/06/2022

CAN: Tái bổ nhiệm Ông Trương Sỹ Toàn vị trí Tổng Giám Đốc Công ty

13/06/2022

CAN: CBTT ký hợp đồng Kiểm toán 2022 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

13/06/2022

CAN: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2022 với Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

20/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAN của CTCP Đồ hộp Hạ Long như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, địa chỉ: 71 Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi đến nhận.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/05/2022

28 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần 16-20/05

Số lượng doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần 16-20/05 lên đến 28 đơn vị. Tuy nhiên, tỷ lệ cao nhất chỉ 30%.

13/05/2022

CAN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/05/2022

CAN: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện chi trả cổ tức 2021 bằng tiền

26/04/2022

CAN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/04/2022

CAN: Công ty CP ĐHHL CBTT CV giải trình chênh lệch lợi nhuận Quí 1 năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

20/04/2022

CAN: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

20/04/2022

CAN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

CAN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Mạnh

07/04/2022

CAN: Báo cáo thường niên 2021