Tin tức & sự kiện

15/09/2022

CAP: Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

13/09/2022

CAP: Nguyễn Xuân Hồng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 3,000 CP

09/09/2022

CAP: Nguyễn Văn Trữ - Phó Giám đốc - đăng ký mua 2,000 CP

17/08/2022

CAP: Nguyễn Xuân Hồng - Ủy viên HĐQT - đã mua 2,300 CP

17/08/2022

CAP: Nguyễn Huy Thông - Phó Giám đốc - đã mua 3,700 CP

12/08/2022

CAP: Nguyễn Quốc Trinh - Ủy viên HĐQT - đã mua 14,500 CP

12/08/2022

Giao dịch bổ sung - 2,617,945 CP

06/08/2022

CAP: Ngày 12/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên 2,617,945 cổ phiếu niêm yết bổ sung

06/08/2022

CAP: Trương Thị Duyên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 3,000 CP

27/07/2022

CAP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

CAP: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

20/07/2022

Doanh nghiệp bán vàng mã vượt 78% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng

CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX: CAP) vừa công bố BCTC quý 3 niên độ 2021-2022 (từ 01/04-30/06/2022) với lãi ròng quý 3 gấp 3.6 lần cùng kỳ, lên gần 29 tỷ đồng. Theo đó, lãi ròng cả niên độ tăng 74% so với niên độ trước, đạt hơn 66 tỷ đồng.

20/07/2022

CAP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

13/07/2022

CAP: Nguyễn Xuân Hồng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 3,000 CP

11/07/2022

CAP: Nguyễn Quốc Trinh - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 15,000 CP

11/07/2022

CAP: Nguyễn Văn Trữ - Phó Giám đốc - đã mua 2,200 CP

11/07/2022

CAP: Nguyễn Huy Thông - Phó Giám đốc - đăng ký mua 5,000 CP

08/07/2022

CAP: Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần thứ 12)

08/07/2022

CAP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/07/2022

CAP: Nguyễn Văn Trữ - Phó Giám đốc - đăng ký mua 2,200 CP