Tin tức & sự kiện

31/01/2023

CAP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

CAP: Báo cáo tài chính quý 1/2023

27/01/2023

BCTC 4/2022 CAP - Một năm tăng trưởng đột phá.

19/01/2023

CAP: Nguyễn Văn Trữ - Phó Giám đốc - đã mua 600 CP

19/01/2023

CAP: Phạm Văn Hiệu - Người phụ trách quản trị công ty - đã mua 1,000 CP

19/01/2023

CAP: Nguyễn Huy Thông - Phó Giám đốc - đã mua 2,500 CP

19/01/2023

Một doanh nghiệp kinh doanh vàng mã, giấy đế lãi lớn dù chưa vào mùa cao điểm Tết Nguyên Đán

Càng gần Tết Nguyên Đán, nhu cầu vàng mã phục vụ đời sống tâm linh của người Việt lại càng tăng cao. Đây cũng là mua bội thu của các doanh nghiệp kinh doanh giấy đế, vàng mã. Doanh thu xuất khẩu tăng trưởng rất mạnh trong năm vừa qua, từ 145 tỷ lên 377 tỷ đồng chủ yếu đến từ mảng tinh bột sắn.

06/01/2023

CAP: Phạm Tú Linh - Thành viên BKS - đã mua 1,500 CP

04/01/2023

CAP: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán để soát xét BCTC tà ngày 01/10/2021 đến 31/3/2022 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2022

28/12/2022

CAP: Nguyễn Thăng Thiệu - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 1,000 CP

26/12/2022

CAP: Thay đổi nhân sự

23/12/2022

CAP: Phạm Văn Hiệu - Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 3,000 CP

23/12/2022

CAP: Phạm Tú Linh - Thành viên BKS - đăng ký mua 2,500 CP

19/12/2022

CAP: Nguyễn Huy Thông - Phó Giám đốc - đăng ký mua 2,500 CP

16/12/2022

CAP: Nguyễn Văn Trữ - Phó Giám đốc - đăng ký mua 1,000 CP

16/12/2022

CAP: Nguyễn Thăng Thiệu - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 1,000 CP

05/12/2022

CAP: Trần Sỹ Lâm - Thành viên BKS - đã mua 2,500 CP

02/12/2022

CAP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/11/2022

CAP: Báo cáo thường niên 2022

10/11/2022

CAP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông