DNSEDNSE Logo
Entrade X brandDNSE 5 stars
DNSE Detail Stock CAP
CAP

YFATUF

HNX: CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái

5 NGÀY

0.20%

1 NĂM

74.14%

KLGD

-

VỐN HOÁ

0.00 tỷ

CẬP NHẬT

26/05/2022

CẬP NHẬT

26/05/2022

Tổng quan

CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái hoạt động trong lĩnh vực:

- Chế biến, gia công, KD lâm sản
- Chế biến, gia công, KD nông sản thực phẩm
- KD xuất nhập khẩu phụ tùng, vật tư, thiết bị, hàng hoá tổng hợp
- KD dịch vụ du lịch, thương mại tổng hợp, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, cho thuê văn phòng...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của YFATUF

LNST cổ đông công ty mẹ

65 tỷ

Doanh thu

516 tỷ

VỐN HÓA

0 tỷ

Giá hiện tại

EPS

12,407

Chỉ số P/E

0

Chỉ số P/S

0

Chỉ số P/B

-

Hệ số Beta

0.21

Tỷ suất cổ tức

-

Cổ tức tiền mặt/cổ phiếu

0

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

1.72%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Trương Ngọc Biên

Tổng giám đốc

CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái hoạt động trong lĩnh vực:

- Chế biến, gia công, KD lâm sản
- Chế biến, gia công, KD nông sản thực phẩm
- KD xuất nhập khẩu phụ tùng, vật tư, thiết bị, hàng hoá tổng hợp
- KD dịch vụ du lịch, thương mại tổng hợp, dịch vụ khách sạn, nhà hàng, cho thuê văn phòng...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái, được thành lập từ năm 1972
- Ngày 01/10/2004, CTy được chuyển đổi hình thức sở hữu từ DNNN sang CTCP

Thành viên Hội đồng quản trị

STT
Cổ đông
Cổ phần nắm giữ
Tỷ lệ
Tuổi
Năm bắt đầu
1
Trương Ngọc Biên

CTHĐQT

255,200
4.87%
-
-
2
Trần Công Bình

TVHĐQT

344,919
6.59%
65
1998
3
Hứa Minh Hồng

TVHĐQT

252,331
4.82%
57
1996
4
Hoàng Thị Bình

TVHĐQT

619,080
11.82%
63
-

25.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của CAP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 25.0 năm)


Ban giám đốc

STT
Cổ đông
Cổ phần nắm giữ
Tỷ lệ
Tuổi
Năm bắt đầu
1
Trần Công Bình

344,919
6.59%
65
1998
2
Nguyễn Thanh Bình

TBKS,Thư ký Công ty

44,000
0.84%
61
1999
3
Lê Long Giang

Phó GĐ

14,606
0.28%
44
2008
4
Nguyễn Huy Thông

Phó GĐ

26,940
0.51%
45
2000
5
Nguyễn Văn Trữ

Phó GĐ

13,498
0.26%
44
-
6
Nguyễn Thanh Sơn

KTT

11,600
0.22%
51
-
7
Lương Quốc Quyền

Thành viên BKS

3,190
0.06%
41
-
8
Trần Sỹ Lâm

Thành viên BKS

3,650
0.07%
57
2003

20.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của CAP dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 20.4 năm)

Cổ đông lớn

Top 6 cổ đông lớn sở hữu 39.60% công ty.

STT
Cổ đông
Cổ phần
Tỷ lệ
Ngày cập nhật
1

Hoàng Thị Bình

619,080
11.82%
31/12/2021
2

Trần Công Bình

344,919
6.59%
10/08/2020
3

Lê Xuân Lương

307,500
5.87%
15/04/2022
4

Trương Ngọc Biên

274,200
5.24%
10/05/2022
5

Trương Thị Hoàng Yến

265,500
5.07%
12/03/2020
6

Trương Thị Hoàng Anh

262,992
5.02%
13/01/2020

Cổ đông

Tỷ lệ

Hoàng Thị Bình

11.82%

Trần Công Bình

6.59%

Lê Xuân Lương

5.87%

Trương Ngọc Biên

5.23%

Trương Thị Hoàng Yến

5.07%

Trương Thị Hoàng Anh

5.02%