Tin tức & sự kiện

03/11/2023

Cơ chế đất đai là vướng mắc hàng đầu trong hút đầu tư nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long

30/10/2023

Năm 2023: Đồng bằng sông Cửu Long thu hút khoảng 100 nghìn tỷ đồng đầu tư vào nông nghiệp

23/10/2023

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền 1000 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền 1000 đồng/CP

23/10/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 23 - 27/10

13/10/2023

CAT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

11/10/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

10/10/2023

Một doanh nghiệp thủy sản trả cổ tức đợt 1 tỷ lệ 10%

CTCP Thủy sản Cà Mau (UPCoM: CAT) vừa thông báo về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền.

09/10/2023

CAT: Nghị quyết về việc chi tạm ứng cổ tức lần 1/2023

06/07/2023

CAT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

19/06/2023

CAT: Hợp đồng kiểm toán và Soát xét được ký giữa Công ty CP Thủy sản Cà Mau và Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM

28/04/2023

CAT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

25/04/2023

CAT: Thông báo về việc chi cổ tức bằng tiền năm 2022

21/04/2023

BCTC 2022 CAT - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 12,21% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

12/04/2023

CAT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/04/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAT của CTCP Thủy sản Cà Mau như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10% ( 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: từ ngày 09/05/2023 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).
v Nhận bằng tiền mặt: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290-3831615 và xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận cổ phần.
v Nhận bằng chuyển khoản: Người sở hữu lập Phiếu đề nghị chuyển khoản (theo mẫu công bố tại : www.seaprimexco.com - mục quan hệ cổ đông),
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Chủ tài khoản phải là chính danh người sở hữu và kèm theo bản photo CMND/CCCD và Giấy chứng nhận cổ phần, gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290-3831615.

06/04/2023

CAT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2022

04/04/2023

CAT: PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN

04/04/2023

CAT: QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

04/04/2023

CAT: Thay đổi nhân sự

04/04/2023

CAT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023