Tin tức & sự kiện

28/09/2022

CDC: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phú Chương thực hiện dự án KDC Đông Cầu Hương An - Quảng Nam

27/09/2022

CDC: Nghị quyết HĐQT số 99 ngày 26/09/2022

26/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CK: CDC) như sau:

23/09/2022

CDC: Đính chính tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/09/2022

CDC: Tài liệu và phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/09/2022

CDC: Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT về việc thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

19/09/2022

CDC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

13/09/2022

CDC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

13/09/2022

CDC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

12/09/2022

CDC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

07/09/2022

CDC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

29/08/2022

CDC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

CDC: Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị tư vấn dịch vụ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty năm 2022

29/07/2022

CDC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tiến độ, phương án thực hiện dự án Khu đô thị Central garden 2

27/07/2022

CDC: Giải trình biến động LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

23/07/2022

CDC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

21/07/2022

CDC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

15/07/2022

CDC: Thông báo thay đổi nhân sự Phó TGĐ

15/07/2022

CDC: Nghị quyết và Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc