Tin tức & sự kiện

20/07/2023

CDG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

09/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDG của CTCP Cầu Đuống như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 17/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cầu Đuống - Km 14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

09/06/2023

CDG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/05/2023

CDG: Công bố về việc chi trả cổ tức năm 2022

04/05/2023

CDG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 CDG - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 4 tỷ đồng.

06/04/2023

CDG: Báo cáo thường niên 2022

04/04/2023

CDG: Thông báo mời họp và tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2023

15/03/2023

CDG: Giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN 2022 thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo năm 2021

15/03/2023

CDG: Báo cáo tài chính năm 2022

09/03/2023

CDG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/02/2023

CDG: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023

16/01/2023

CDG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/11/2022

CDG: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

11/11/2022

CDG: Ngô Trung Hiếu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 6,597 CP

06/10/2022

CDG: Ngô Trung Hiếu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 10,000 CP

13/09/2022

CDG: Ngô Trung Hiếu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 707 CP

13/09/2022

CDG: Nguyễn Thị Xuân Hoa - Kế toán trưởng - đã mua 4,502 CP

09/08/2022

CDG: Nguyễn Thị Xuân Hoa - Kế toán trưởng - đăng ký mua 6,000 CP

05/08/2022

CDG: Ngô Trung Hiếu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 2,000 CP