Tin tức & sự kiện

16/01/2023

CDG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/11/2022

CDG: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

11/11/2022

CDG: Ngô Trung Hiếu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 6,597 CP

06/10/2022

CDG: Ngô Trung Hiếu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 10,000 CP

13/09/2022

CDG: Ngô Trung Hiếu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 707 CP

13/09/2022

CDG: Nguyễn Thị Xuân Hoa - Kế toán trưởng - đã mua 4,502 CP

09/08/2022

CDG: Nguyễn Thị Xuân Hoa - Kế toán trưởng - đăng ký mua 6,000 CP

05/08/2022

CDG: Ngô Trung Hiếu - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 2,000 CP

27/07/2022

CDG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/06/2022

CDG: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021

14/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDG của CTCP Cầu Đuống như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 15/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cầu Đuống - Km 14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

30/05/2022

CDG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/05/2022

CDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2022

CDG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cố tức 2021

12/05/2022

CDG: Ông Dương Minh Đức được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT thay Ông Vũ Đình Trường

11/05/2022

CDG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

CDG: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

CDG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDG của CTCP Cầu Đuống như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Cầu Đuống
          - Nội dung họp: Theo nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông

23/03/2022

CDG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022