Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CET - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 0,03 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 CET - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,03 tỷ đồng, giảm 82,12% so với cùng kỳ.

18/09/2023

CET: Thay đổi nhân sự

30/08/2023

CET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2023

Thế chấp 3,9 triệu cổ phiếu CET, HTC Holding muốn vay 50 tỷ đồng

17/08/2023

CET: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

09/08/2023

CET: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

31/07/2023

BCTC Quý2/2023 CET - Q1 bù đắp Q2, lợi nhuận đầu năm đạt 0,2 tỷ đồng

28/07/2023

CET: Báo cáo tài chính quý 2/2023

28/07/2023

CET: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

19/07/2023

CET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/07/2023

CET: Thông báo đưa ra khỏi diện cảnh báo

18/07/2023

CET: Công văn về việc đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục cho tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo

14/07/2023

CET: Thay đổi nhân sự

14/07/2023

CET: Thay đổi người công bố thông tin