DNSE Detail Stock CET

HNX: CTCP HTC Holding

Thực phẩm khác

logo

CET

Tin tức

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/07

CET

-4.48%

VIX

+2.11%

+5

12 giờ trước

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/07

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/7

CET

-4.48%

SSB

+0.96%

+5

1 ngày trước

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/7

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Cổ phiếu công nghệ viễn thông bùng nổ, một mã tăng 98% sau một tuần

CET

+8.77%

HVN

-6.97%

+11

25 ngày trước

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Cổ phiếu công nghệ viễn thông bùng nổ, một mã tăng 98% sau một tuần

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Nhóm công nghệ viễn thông bay cao

CET

+8.77%

HNX

+18

26 ngày trước

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần: Nhóm công nghệ viễn thông bay cao

CET: Báo cáo tài chính năm 2023

CET

+1.35%

10/04/2024

CET: CBTT về việc nhận đơn từ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc

CET

+1.35%

10/04/2024

CET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

CET

-2.67%

08/04/2024

CET: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

CET

-1.28%

02/04/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/3

CET

-4.94%

FPT

-0.88%

+7

18/03/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/3

CET: CBTT về việc Công ty nhận được Chứng nhận giấy đăng ký địa điểm kinh doanh

CET

+8.93%

11/03/2024

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

CET

0.00%

04/03/2024

CET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

CET

0.00%

26/02/2024

CET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

CET

+1.69%

22/02/2024

CET: Báo cáo tài chính quý 4/2023

CET

0.00%

22/01/2024

Họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2021

CET

+7.46%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

CET

+7.46%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

CET

+7.46%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

CET

+7.46%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2021

CET

+7.46%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

CET

+7.46%

09/11/2023