Tin tức & sự kiện

12/10/2023

CH5: Ông Nguyễn Văn Mão thôi giữ chức Phó Giám Đốc Công ty nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ 01/11/2023

28/07/2023

CH5: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

10/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 1300 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 1300 đồng/CP

27/06/2023

CH5: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/06/2023

CH5 sẽ chi cổ tức tiền mặt tỷ lệ 13%

CTCP Xây dựng Số 5 Hà Nội (UPCoM: CH5) thông báo chốt quyền trả cổ tức tiền mặt năm 2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/07/2023.

23/06/2023

CH5: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2023

CH5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

09/05/2023

CH5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 CH5 - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 31,67% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

10/04/2023

CH5: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2023

CH5: Báo cáo thường niên 2022

16/03/2023

CH5: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/03/2023

CH5: Báo cáo tài chính năm 2022

13/03/2023

CH5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/01/2023

CH5: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

08/11/2022

CH5: Doanh nghiệp đã ký Hợp đồng kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

01/08/2022

CH5: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

CH5: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Nhân giữ chức vụ Phó Giám Đốc kiêm Trưởng phòng Tổ Chức - Hành Chính Công ty

01/08/2022

CH5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

01/08/2022

CH5: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt