Tin tức & sự kiện

19/01/2023

CHC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/12/2022

CHC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/10/2022

CHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/10/2022

CHC: Công bố thông tin báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

16/09/2022

CHC: Dương Phú Minh Hoàng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 28,923 CP

16/09/2022

CHC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CHC của CTCP Cẩm Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung mã ngành nghề sau đây vào Giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp: mã ngành 3100 sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 12/09/2022 đến hết ngày 10/10/2022
          - Địa điểm thực hiện: 448 Hùng Vương, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

30/08/2022

CHC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/08/2022

CHC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

CHC: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

19/08/2022

CHC: Dương Phú Minh Hoàng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

09/08/2022

CHC: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bích Xi phụ trách phòng Kế Toán Tài Chính

01/08/2022

CHC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

Giao dịch bổ sung - 2,070,737 CP

05/07/2022

CHC: Ngày 08/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

21/06/2022

CHC: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2,243,865 cổ phiếu

15/06/2022

CHC: Công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

06/06/2022

CHC: Công bố thông tin về việc công ty ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2022

06/06/2022

CHC: Công bố thông tin về việc công ty ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC cho năm tài chính kết thúc 31/12/2022

09/05/2022

CHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022