Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 CHP - Một năm tăng trưởng đột phá.

30/01/2023

CHP: Quyết định của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐTN 2023

16/01/2023

CHP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 (bản rút gọn)

07/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (mã CK: CHP) như sau:

25/11/2022

CHP: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

22/11/2022

CHP sắp chi hơn 176 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2022

CTCP Thủy điện Miền Trung (HOSE: CHP) thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/12/2022.

21/11/2022

CHP: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022

31/10/2022

CHP: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CHP

19/10/2022

CHP: BCTC quý 3 năm 2022

26/09/2022

CHP: Bổ nhiệm Ông Hồ Hoàn Kiếm giữ chức vụ Phó TGĐ từ 01/10/2022

08/08/2022

CHP: BCTC quý 2 năm 2022

01/08/2022

CHP: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Thế Nhật

01/08/2022

CHP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Hoàng Thị Thu

01/08/2022

CHP: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Thế Nhật

29/07/2022

CHP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

CHP: BCTC quý 2 năm 2022

11/07/2022

CHP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hồ Quốc Việt

22/06/2022

CHP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Năng lượng REE

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

07/06/2022

CHP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hồ Quốc Việt