Tin tức & sự kiện

18/01/2023

CIG: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

20/12/2022

CIG: Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 20/12/2022

09/12/2022

CIG: Công văn về tài liệu Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

06/12/2022

CIG: Thông báo thay đổi nhân sự - Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT - Ban kiểm soát

05/12/2022

CIG: Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 05/12/2022

02/12/2022

CIG: Nghị quyết . Biên bản và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

17/11/2022

CIG: Nghị quyết HĐQT số 106 ngày 17/11/2022

14/11/2022

Doanh nghiệp bất động sản nhà ở ảm đạm sau 9 tháng

9 tháng đầu năm 2022, ngành bất động sản liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến dòng tiền. Trong bối cảnh chung của ngành không thuận lợi, các doanh nghiệp phát triển bất động sản dân dụng cũng chịu không ít ảnh hưởng, dẫn đến kết quả kinh doanh kém khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.

10/11/2022

CIG: Thông báo tài liệu và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

01/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần COMA18 như sau:

31/10/2022

CIG: Giải trình LNST quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

31/10/2022

CIG: Lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

31/10/2022

CIG: BCTC quý 3 năm 2022

31/10/2022

CIG: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

14/10/2022

CIG: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2022

11/10/2022

CIG: Đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT ngày 10/10/2022

10/10/2022

CIG: Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung phiên họp HĐQT ngày 10/10/2022

26/09/2022

CIG: Nghị quyết HĐQT ngày 26/09/2022

31/08/2022

CIG: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

29/08/2022

CIG: Giải trình LNST BCTC soát xét bán niên năm 2022 sau kiểm toán