Tin tức & sự kiện

13/01/2023

CJC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

23/12/2022

CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/12/2022

CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/12/2022

CJC: Thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

16/12/2022

CJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

01/12/2022

CJC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/11/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CJC của CTCP Cơ điện Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc dừng, không tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chưa hoàn thành thành lập Công ty con (Công ty TNHH Một thành viên Cơ Điện Miền Trung) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHCĐ-CEMC ngày 21/05/2021, đồng thời triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 10/06/2022;
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
+ Bỏ ngành nghề kinh doanh (mã ngành: 4661) của Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
          - Thời gian thực hiện: + Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): 02/12/2022
+ Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 13/12/2022
          - Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung – Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

25/11/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CJC của CTCP Cơ điện Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc dừng, không tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chưa hoàn thành thành lập Công ty con (Công ty TNHH Một thành viên Cơ Điện Miền Trung) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHCĐ-CEMC ngày 21/05/2021, đồng thời triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCĐ ngày 10/06/2022;
          - Nội dung xin ý kiến: + Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
+ Bỏ ngành nghề kinh doanh (mã ngành: 4661) của Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
          - Thời gian thực hiện: + Ngày gửi tài liệu và lấy ý kiến cổ đông (dự kiến): 02/12/2022
+ Ngày hết hạn nhận lại phiếu lấy ý kiến (dự kiến): 13/12/2022
          - Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến gửi lại Công ty được tiếp nhận và kiểm phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Cơ điện Miền Trung – Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

15/11/2022

CJC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

08/11/2022

CJC: CBTT Về việc lập danh sách Cổ đông để thực hiện Quyền lấy ý kiển cổ đông bằng văn bản

08/11/2022

CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

CJC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

30/08/2022

CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/08/2022

CJC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/07/2022

CJC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

CJC: Báo cáo tài chính quý 2/2022