DNSE Detail Stock CJC

HNX: CTCP Cơ điện Miền Trung

Máy móc công nghiệp và phụ tùng liên quan

logo

CJC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

206 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

4.85 tỷ

Doanh thu

270 tỷ

2.69%

606.37

0

-0.62

-50.59%

7.46%

1.87%

10.10%

91.25%

4%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Hữu Thắng

25.5%

Đào Thị Minh Thu

10.5%

Lê Thành Lâm

9.99%

Nguyễn Thị Quyên

2.08%

Khác

51.93%

Tin tức & Sự kiện