Tin tức & sự kiện

01/02/2023

CLH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/02/2023

Đà giảm đang lan rộng, nhiều mã năng lượng, vật liệu ngược sóng

Sau phiên kéo ngược phục hồi ngắn ngủi chiều qua, thị trường đã không giữ được động lực trong sáng nay. Do ảnh hưởng của triển vọng kết quả kinh doanh nên dòng tiền giao dịch đối lập. CTG thậm chí giảm 2,45% so với đỉnh, VPB giảm khoảng1,78%, MBB giảm 2,25%, STB giảm 2,2%, TPB giảm 3,15%... VN-Index dường như đang lặp lại diễn biến phiên trước.

30/01/2023

CLH: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/01/2023

BCTC 4/2022 CLH - Lợi nhuận tăng 2,84% trong năm 2022.

15/12/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLH của CTCP Xi măng La Hiên VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI bắt đầu từ ngày 28/12/2022 (thời gian từ 08h00 đến 15h30 – các ngày làm việc trong tuần từ Thứ hai đến Thứ bảy) và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu khi nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

06/12/2022

CLH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/11/2022

CLH: Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022

19/10/2022

CLH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/08/2022

CLH: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

12/08/2022

CLH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

CLH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

CLH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

CLH: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

18/05/2022

CLH: Bổ nhiệm Ông Trần Quang Khải giữ chức Giám Đốc Công ty từ 18/05/2022

27/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLH của CTCP Xi măng La Hiên VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI bắt đầu từ ngày 10/05/2022 (thời gian từ 08h00 đến 15h30 – các ngày làm việc trong tuần từ Thứ hai đến Thứ bảy) và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước/hộ chiếu khi nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

22/04/2022

CLH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/04/2022

CLH: Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 (thông báo này thay thế thông báo số 30/TB-HĐQT ngày 15/04/2022).

21/04/2022

CLH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

CLH: Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền chi trả cổ tức năm 2021