Tin tức & sự kiện

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CMV - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,8 lần so với cùng kỳ, đạt 4,85 tỷ đồng.

01/11/2023

BCTC Quý 3/2023 CMV - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt 3,66 tỷ đồng.

21/09/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CK:CMV ) như sau:

20/09/2023

CMV: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2022

15/09/2023

CMV: Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Tổng kho xăng dầu Bình Định

14/09/2023

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 15/9

14/09/2023

CMV: Nghị quyết HĐQT số 09 ngày 13/09/2023

29/08/2023

CMV: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC trước và sau soát xét bán niên 2023

28/08/2023

Thương nghiệp Cà Mau (CMV) lý giải nguyên nhân lợi nhuận 6 tháng sụt giảm mạnh

28/08/2023

CMV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022

02/08/2023

CMV: Đính chính báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

31/07/2023

BCTC Quý 2/2023 CMV - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 4,4 tỷ đồng, giảm 57,24% so với cùng kỳ.

31/07/2023

CMV: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023

28/07/2023

CMV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 so với quý 2/2022

27/07/2023

CMV: Nghị quyết HĐQT số 08 ngày 26/07/2023

20/07/2023

Comeco (COM) báo lãi quý II giảm tới 95%, chỉ đạt 611 triệu đồng

04/07/2023

CMV: Nghị quyết HĐQT thông qua việc thực hiện các hợp đồng tín dụng với ngân hàng năm 2023

03/07/2023

CMV: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19