DNSE Detail Stock CMV

HOSE: CTCP Thương nghiệp Cà Mau

Chuỗi cửa hàng bán hàng tổng hợp

logo

CMV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

178 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

15.37 tỷ

Doanh thu

4,423 tỷ

2.75%

846.34

0

0.04

-28.25%

5.38%

2.80%

3.88%

72.35%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng

51%

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

16.17%

Nguyễn Thị Việt Ánh

3.57%

Khác

29.26%

Tin tức & Sự kiện