Tin tức & sự kiện

25/01/2023

Những nhân tố tác động đến huy động vốn cho phát triển công nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam

Huy động vốn cho phát triển công nghiệp công nghệ cao Trong xu thế toàn cầu hóa và tác động mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), phát triển CNCNC là xu thế tất yếu, là nhân tố quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Huy động vốn theo cơ chế thị trường thông qua vay vốn tín dụng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân (chủ yếu là của các ngân hàng) trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình, dự án phát triển CNCNC. Vì vậy, CMCN 4.0 tạo điều kiện để Việt Nam rút ngắn khoảng cách bằng cách tận dụng những thành tựu khoa học và công nghệ mới để thúc đẩy CNCNC phát triển.

17/11/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNC của CTCP Công nghệ Cao Traphaco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 30/11/2022. Khi nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.năm 2022

14/11/2022

CNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/11/2022

CNC: TB ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức năm 2022

10/11/2022

CNC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức năm 2022

09/11/2022

Bẻ lái đúng hướng, Traphaco thay đổi cả lượng và chất

“Thương hiệu quốc gia năm 2022” mà Traphaco đạt được lần thứ 6 liên tiếp không chỉ là niềm tự hào của các thế hệ dày công xây dựng suốt 50 năm qua, mà còn trở thành động lực để Traphaco nuôi khát vọng về một thương hiệu trường tồn.

18/10/2022

CNC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/10/2022

CNC: Bổ nhiệm chức vụ Giám Đốc Công ty đối với Bà Trịnh Thanh Huyền từ 01/10/2022

02/08/2022

CNC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/05/2022

CNC: Miễn nhiễm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Vũ Năng Liêu từ 26/05/2022

23/05/2022

CNC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức còn lại năm 2021

20/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNC của CTCP Công nghệ Cao Traphaco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 31/05/2022. Khi nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

17/05/2022

CNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/04/2022

CNC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức còn lại năm 2021

26/04/2022

CNC: TB: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức còn lại năm 2021

19/04/2022

CNC: Bà Trần Thị Thùy Linh là người được ủy quyền công bố thông tin

01/04/2022

CNC: Các Quyết định bổ nhiệm nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2026

31/03/2022

CNC: Báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

CNC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/03/2022

CNC: Báo cáo thường niên 2021