Tin tức & sự kiện

05/09/2022

CNT: Giải trình liên tới báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 đã được kiểm toán

05/09/2022

CNT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

CNT: Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 công ty mẹ đã được soát xét

29/08/2022

CNT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

12/08/2022

CNT: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay thế cho Ông Phạm Thanh Tuấn

10/08/2022

Bàn giao nhiều bất động sản, CNT báo lãi quý 2 gấp 2.4 lần

CTCP Tập đoàn CNT (UPCoM: CNT) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với doanh thu thuần 154 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 77 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và gấp 2.4 lần cùng kỳ.

10/08/2022

CNT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

CNT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/05/2022

CNT: Nguyễn Mạnh Hiếu không còn là cổ đông lớn

27/05/2022

CNT: CTCP Hồng Mã - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 26,600,000 CP

20/05/2022

CNT báo lãi quý 1 gấp gần 4 lần cùng kỳ, tiền gửi ngân hàng chiếm hơn nửa tài sản

CTCP Tập đoàn CNT (UPCoM: CNT) đạt lãi ròng 64.4 tỷ đồng trong vòng 3 tháng đầu năm 2022.

18/05/2022

CNT: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

18/05/2022

CNT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

04/05/2022

Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Nhộn nhịp sau lễ

Thống kê các giao dịch nội bộ trong tuần giao dịch 26/04-29/04/2022 cho thấy bên mua và bên bán đang tranh nhau quyền lực trong giai đoạn chuyển giao giữa tháng 4 và tháng 5. Đa phần các giao dịch lớn xoay quanh Chủ tịch và đơn vị liên quan. 

29/04/2022

Doanh nghiệp liên quan đến Chủ tịch muốn gom 26.6 triệu cp CNT

CTCP Hồng Mã vừa đăng ký mua 26.6 triệu cp CNT của CTCP Tập đoàn CNT (UPCoM: CNT) từ ngày 29/04 đến ngày 27/05/2022 theo phương thức giao dịch ngoài hệ thống.

28/04/2022

CNT: CTCP Hồng Mã - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 26,600,000 CP

18/04/2022

CNT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

22/03/2022

CNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/03/2022

CNT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Mạnh Hiếu

16/03/2022

CNT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Mạnh Hiếu