Tin tức & sự kiện

30/01/2023

BCTC 4/2022 CQN - Lợi nhuận tăng 4,35% trong năm 2022.

27/01/2023

CQN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/01/2023

Cảng Cái Lân bốc xếp 113.000 tấn hàng rời

Tàu đầu tiên vào làm hàng trong ngày là tàu Trường Long 01 (cập cầu số 6) bốc xếp 42.000 tấn dăm gỗ xuất khẩu. Tiếp đó là các tàu Minh Trường 18 (cập cầu số 7) dỡ 3.000 tấn sắt phế liệu nhập khẩu và tàu Yangze 17 (ngoài vùng neo) dỡ 68.000 tấn hàng nông sản gồm: ngô hạt và khô đậu nhập khẩu. Ngay sau khi các tàu cập cảng, Cảng Quảng Ninh đã bố trí nhân lực, phương tiện thiết bị để bốc xếp hàng hóa nhằm giải phóng tàu trong thời gian sớm nhất.

20/10/2022

CQN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

20/10/2022

CQN: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Mạnh tiếp tục giữ chức Phó Tổng Giám Đốc

17/10/2022

CQN: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

22/09/2022

CQN: Bổ nhiệm Ông Hoàng Trọng Tùng tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty

22/08/2022

CQN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

CQN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

CQN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

CQN: CBTT mức cổ tức, hình thức và thời gian trả cổ tức năm 2021

14/07/2022

CQN: Công bố thông tin mức cổ tức, hình thức và thời gian trả cổ tức năm 2021

05/07/2022

CQN: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

05/07/2022

CQN: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tư Thịnh tiếp tục giữ chức Kế Toán Trưởng

27/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CQN của CTCP Cảng Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh – Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

23/06/2022

CQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/06/2022

CQN sắp trả cổ tức tiền mặt 10%

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) thông báo 28/06 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của CTCP Cảng Quảng Ninh (UPCoM: CQN). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/06.

20/06/2022

CQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/06/2022

CQN: Bầu chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

06/06/2022

CQN: Điều lệ công ty năm 2022