Tin tức & sự kiện

22/09/2022

CQN: Thay đổi nhân sự

22/08/2022

CQN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

CQN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

CQN: CBTT mức cổ tức, hình thức và thời gian trả cổ tức năm 2021

05/07/2022

CQN: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

05/07/2022

CQN: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tư Thịnh tiếp tục giữ chức Kế Toán Trưởng

27/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CQN của CTCP Cảng Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh – Số 1 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

23/06/2022

CQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/06/2022

CQN sắp trả cổ tức tiền mặt 10%

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) thông báo 28/06 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt của CTCP Cảng Quảng Ninh (UPCoM: CQN). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/06.

20/06/2022

CQN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/06/2022

CQN: Bầu chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

06/06/2022

CQN: Điều lệ công ty năm 2022

06/06/2022

CQN: Quy chế nội bộ về quản trị

06/06/2022

CQN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/06/2022

CQN: Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị

06/06/2022

CQN: Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát

25/05/2022

CQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/05/2022

CQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2022

CQN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/05/2022

CQN: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2021