Tin tức & sự kiện

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CQT - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,6 lần so với cùng kỳ, đạt 17,78 tỷ đồng.

03/11/2023

Doanh nghiệp xi măng "đua nhau" báo lỗ

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 CQT - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 10,15 tỷ đồng

03/10/2023

CQT: Trần Việt Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 27,000 CP

05/09/2023

CQT: Trần Việt Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 30,000 CP

19/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CQT của CTCP Xi măng Quán Triều VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI bắt đầu từ ngày 29/09/2023 (Thời gian từ 8h00 đến 15h30 – các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước hộ chiếu/Hộ chiếu khi nhận cổ tức; Hoặc gửi hồ sơ xác nhận thanh toán qua tài khoản ngân hàng theo mẫu của Công ty gửi trực tiếp đến địa chỉ đăng ký của cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

18/08/2023

CQT: Thay đổi nhân sự

18/08/2023

CQT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/08/2023

CQT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

09/08/2023

CQT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

02/08/2023

CQT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 CQT - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 8,23 tỷ đồng, giảm 60,92% so với cùng kỳ.

20/07/2023

CQT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

20/07/2023

Lãi ròng quý 2 của Xi măng Quán Triều giảm 61%

Giá vốn bán hàng vẫn ở mức cao, CTCP Xi măng Quán Triều VVMI (UPCoM: CQT) báo lãi ròng quý 2 giảm 61% so với cùng kỳ. 

29/06/2023

CQT: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

18/05/2023

CQT: Thay đổi nhân sự

08/05/2023

BCTC 1/2023 CQT - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 9,03 tỷ đồng tăng 4,09% so với cùng kỳ.

27/04/2023

CQT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/04/2023

CQT: Báo cáo tài chính quý 1/2023

28/03/2023

CQT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông