Tin tức & sự kiện

12/07/2023

Không họp cổ đông 2 năm liên tiếp, HNX duy trì hạn chế giao dịch với một loạt cổ phiếu trên UPCoM

11/07/2023

CTA: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu CTA

11/07/2023

CTA: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu CTA

23/05/2023

CTA: Thông báo liên quan đến trạng thái cổ phiếu

23/05/2023

CTA: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

21/03/2023

Cận cảnh hỗn loạn trên thị trường trái phiếu 24.000 tỷ USD của Mỹ: Trader chần chừ 10 giây mất ngay 1 triệu USD, huyết áp tăng giảm theo từng biến động

07/03/2023

Sở hữu danh mục lãi gần 400%, nhà đầu tư ‘lão làng’ chia sẻ chiến lược ‘bách thắng’ sau những sai lầm ‘nhớ đời’

14/02/2023

CTA: Thông báo về việc điều chỉnh tình trạng chứng khoán

14/02/2023

CTA: Quyết định đưa vào diện đình chỉ giao dịch

21/12/2022

CTA: Ông Mai Ngọc Mạnh được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Mai Hồng Bàng

12/10/2022

CTA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Thị Thúy Hằng

28/09/2022

CTA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Tuấn Điệp

26/05/2022

CTA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Tuấn Điệp

10/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTA của CTCP Vinavico như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

09/05/2022

CTA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

CTA: Đính chính ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2022

14/04/2022

CTA: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền ĐHCĐTN 2022

14/04/2022

CTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

CTA: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền ĐHCĐTN2021

05/04/2022

CTA: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021