Tin tức & sự kiện

24/10/2022

CTB: Báo cáo tài chính quý 3/2022

11/08/2022

CTB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

CTB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

Cổ đông lớn bán ra 1.1 triệu cp CTB

Tại CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (HNX: CTB), bà Nguyễn Thị Tú Anh bán ra 1.1 triệu cp vào ngày 12/07, không còn là cổ đông lớn.

21/07/2022

CTB: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

CTB: Nguyễn Thị Tú Anh không còn là cổ đông lớn

07/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTB của CTCP Chế tạo bơm Hải Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương – số 02 đường Ngô Quyền, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 12/08/2022.
Thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: ü Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
ü Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông đăng ký và gửi về Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương theo địa chỉ nêu trên. Công ty chỉ chuyển khoản cổ tức cho tài khoản chính chủ của cổ đông được hưởng quyền, cổ đông chịu phí chuyển khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

06/07/2022

CTB: Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương đã ký các Hợp đồng tín dụng năm 2022 với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương.

29/06/2022

CTB: Nguyễn Thúy Uyên - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 818,400 CP

23/06/2022

CTB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/06/2022

CTB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

21/06/2022

CTB: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

21/06/2022

CTB: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

15/06/2022

CTB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

09/06/2022

CTB: Nguyễn Thúy Uyên - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 818,400 CP

06/06/2022

CTB: Ông Phạm Mạnh Hà được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ 27/05/2022

06/06/2022

CTB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/05/2022

CTB: Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

31/05/2022

CTB: Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

31/05/2022

CTB: Quyết định của HĐQT về việc Phân quyền giữa hai người đại diện theo pháp luật