Tin tức & sự kiện

31/01/2023

CTF: Giải trình KQKD quý 4/2022 và năm 2022

31/01/2023

CTF: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

03/01/2023

Doanh số Ford lập kỷ lục, CTF dự báo vượt kế hoạch năm

Trong 2 tháng 10 và 11/2022, doanh số bán hàng của Ford Việt Nam đều đạt kỷ lục. CTCP City Auto (HOSE: CTF) - đơn vị phân phối dòng xe Ford - kỳ vọng vượt kế hoạch kinh doanh cả năm nay.

28/12/2022

CTF: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

12/12/2022

CTF: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

25/11/2022

CTF: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/11/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Công ty Cổ phần City Auto thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

08/11/2022

CTF: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

04/11/2022

CTF: Kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ CTFH2224001

03/11/2022

CTF: Đính chính thông tin trên phương án phát hành trái phiếu đã công bố ngày 28/10/2022

02/11/2022

CTF: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/10/2022

CTF: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022

28/10/2022

CTF: Giải trình KQKD quý 3/2022 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2022

28/10/2022

CTF: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

28/10/2022

CTF: BCTC quý 3 năm 2022

18/10/2022

CTF: Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Ô tô Nha Trang từ người có liên quan của người nội bộ

16/08/2022

Giao dịch bổ sung - 3,619,766 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần City Auto (mã CK: CTF) như sau:


15/08/2022

CTF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

CTF: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

15/08/2022

CTF: BCTC 6 tháng đầu năm 2022