Tin tức & sự kiện

16/08/2022

Giao dịch bổ sung - 3,619,766 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần City Auto (mã CK: CTF) như sau:


15/08/2022

CTF: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

11/08/2022

CTF: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15

09/08/2022

CTF: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

08/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,619,766 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần City Auto được thay đổi iêm yết như sau:

05/08/2022

CTF: Quyết định thay đổi niêm yết

29/07/2022

CTF: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

CTF: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

27/07/2022

Hưởng lợi từ chính sách giảm phí trước bạ, City Auto báo lãi ròng quý 2 tăng 40 lần

CTCP City Auto (HOSE: CTF) báo lợi nhuận ròng quý 2 đạt 22.5 tỷ đồng, gấp 41 lần cùng kỳ năm trước, theo BCTC hợp nhất quý 2/2022.

25/07/2022

CTF: Giải trình KQKD quý 2/2022 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2022

19/07/2022

CTF: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

12/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của  Công ty Cổ phần City Auto như sau:

02/07/2022

CTF: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

01/07/2022

CTF: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

01/07/2022

CTF: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

29/06/2022

CTF: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

28/06/2022

CTF: Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần của CTCP Ô tô Phú Yên

28/06/2022

IR Awards 2022: Ngân hàng, bán lẻ và chứng khoán là các ngành công bố thông tin tốt nhất thị trường

Ngân hàng là ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 cao nhất thị trường. Cụ thể, ngành này có 13/19 Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022, tương đương tỷ lệ hơn 68.4%. Công nghệ thông tin, bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản và bán buôn là những ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 dưới 50%.

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

CTF: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021